Hacker Feinmechanik GmbH Im Polder 2, Offenberg, Germany Nov, 01